nl 330452 Aardenburg Akkerstraat/Boogaardstraat Terrein waarin de funderingen van de Mariakerk
nl 330373 Aardenburg Beekmanstraat v.m. Gasfabriek: terrein waarin sporen van Romeinse en Middeleeuwse bewoning en overblijfselen van een Romeinse weg
nl 330202 Aardenburg Eecloosche Watergang Terrein waarin sporen van bewoning en/of begraving
nl 330191 Aardenburg Kloosterwei Terrein waarin de overblijfselen van een klooster
nl 6904 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6905 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6906 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6907 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6908 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen, deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6909 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6910 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6911 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6912 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6913 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6914 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6915 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6916 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6917 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6918 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6919 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6920 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6921 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6922 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6923 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6924 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6925 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6926 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6927 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6928 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6929 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6930 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6931 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6932 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 6933 Aardenburg Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 330419 Aardenburg Ruiterskwartier/Scheidingspad Terrein waarin de fundering van een toegangspoort met aansluitende vestingmuur en sporen van een spitsgracht, een weg en van bewoning
nl 330445 Aardenburg Sint Bavostraat Terrein waarin de fundering van een vestingmuur met hoektoren en sporen van een spitsgracht
nl 330379 Aardenburg Zuid-oost van Scheidingspad Terrein waarin de fundering van een vestingmuur met torens, de overblijfselen van aangrenzende spitsgracht(en), van een weg en sporen van bewoning