nl 518341 Amsterdam Amstel 150 Voormalig hoofdkantoor van de chocoladefabriek 'Bensdorp'
nl 216 Amsterdam Amstel 172 Twee huizen, verenigd achter een gezamenlijke pilastergevel met brede hals en fronton waarin een schild met draperieen
nl 328 Amsterdam Barndesteeg 27 Huis onder dwars dak met lisenengevel op gesneden puibalk
nl 340 Amsterdam Begijnensteeg 91 Pand met ingezwenkte halsgevel
nl 338 Amsterdam Begijnensteeg 92 Pand met gevel onder rechte lijst waarboven gemetseld topje
nl 339 Amsterdam Begijnensteeg 93 Pand met halsgevel met geruite vleugelstukken en twee oeils-de-boeuf. Afdekking verdwenen
nl 378 Amsterdam Begijnhof 42A Huis met puntgevel
nl 393 Amsterdam Berenstraat 24 Pand met halsgevel met siertrossen
nl 389 Amsterdam Berenstraat 37 Pand met halsgevel met gedeelde vleugelstukken op sierstukken waarin gode seegen behouden heeft myn doen bouwen
nl 385 Amsterdam Berenstraat 9 Huis met gevel onder rechte lijst waarop een dakvoorschot
nl 402 Amsterdam Bergstraat 10 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 403 Amsterdam Bergstraat 12 Koets/pak/woonhuis met ingezwenkte halsgevel
nl 404 Amsterdam Bergstraat 16 Pand met gave halsgevel verwant aan het 'type-met-doorboorde-bloem', met twee oeils-de-boeuf en een haas of konijn in de afdekking
nl 405 Amsterdam Bergstraat 18 Pand met zeer gave gevel onder in het midden verhoogde lijst met consoles
nl 398 Amsterdam Bergstraat 2 Pand met gevel onder versierde rechte lijst met consoles
nl 400 Amsterdam Bergstraat 4 Pand met gevel onder versierde rechte lijst met consoles
nl 424 Amsterdam Beulingstraat 1 Pand met ingezwenkte halsgevel
nl 449 Amsterdam Bickersgracht 22 Pand met gevel onder latere armelijke top
nl 479 Amsterdam Blaeu Erf 7 Voormalige diaconiebakkerij
nl 492 Amsterdam Bloedstraat 10 Pand met gevel waarvan de top tot punt is gewijzigd
nl 493 Amsterdam Bloedstraat 12 Huis met gevel onder punttop
nl 494 Amsterdam Bloedstraat 14 Huis met gevel onder latere punttop
nl 497 Amsterdam Bloedstraat 20H, I, II, III Pand met tot puntgevel gewijzigde halsgevel met festoenen en gevelsteen waarop kater den de swarte kater
nl 498 Amsterdam Bloedstraat 22H, I, II, III Pand met halsgevel
nl 491 Amsterdam Bloedstraat 6 Pand met klokgevel
nl 490 Amsterdam Bloedstraat 7 Pand met gevel onder klokvormige top
nl 522 Amsterdam Bloemgracht 65 Dubbel huis in traditionele trant
nl 694 Amsterdam Brouwersgracht 19 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 737 Amsterdam Brouwersgracht 601 Dolphyn
nl 738 Amsterdam Brouwersgracht 617 Snoek
nl 872 Amsterdam Damstraat 12 Pand met gevel onder triglyfenlijst met getoogde verhoging in het midden
nl 348645 Amsterdam Damstraat 2A Pand met gevel met klokvormige top onder rollagen
nl 873 Amsterdam Damstraat 36 Huis met een afsluitende klossenlijst
nl 874 Amsterdam Damstraat 38 Huis met stucversiering en afsluitende klossenlijst
nl 875 Amsterdam Damstraat 40 Pand met gepleisterde en van vensteromlijstingen en afsluitende rechte lijst voorziene gevel
nl 876 Amsterdam Damstraat 42 Pand met gepleisterde gevel onder rechte lijst
nl 877 Amsterdam Damstraat 44 Pand met aangebracht dak, gevelbepleistering en -bekroning
nl 937 Amsterdam Dijkstraat 49 Hoekhuis met ingezwenkte halsgevel gedateerd op de basislijstjes van de krullen
nl 888 Amsterdam Dirk van Hasseltssteeg 2 Huis met latere puntgevel
nl 893 Amsterdam Dirk van Hasseltssteeg 40 Huis waarvan de gevel wordt bekroond door een gekuifde klokvormige top
nl 889 Amsterdam Dirk van Hasseltssteeg 6 Huis met latere puntgevel
nl 3630 Amsterdam Driehoekstraat 50 Voormalig stadsgraanpakhuis
nl 4079 Amsterdam Eerste Passeerdersdwarsstraat 124 Hofje van de Weduwe Roosen
nl 6355 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 10 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6356 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 12 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6357 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 14 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6359 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 18 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 6351 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 2 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6360 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 30 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6361 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 32 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6362 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 38 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 6352 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 4 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6363 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 42 Huis van het 'noortse-bos-type'
nl 6342 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 5 Pand met halsgevel
nl 6346 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 55 Pand met gevel, onder klokvormige rollagentop
nl 6364 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 56 Pand van het 'noortse-bos-type'
nl 6353 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 6 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos
nl 6343 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 7 Pand met halsgevel
nl 6365 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 70 Achterste deel van een door een schilddak gedekt hoekhuis van het type der "wevershuizen" in het Noortse Bos
nl 6348 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 79 Huisje waarvan de gevel
nl 6354 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 8 Dwarshuis van het type der 'wevershuizen' in het noortse bos (omstreeks 1670
nl 6349 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 81 Huisje, met gevel onder punttop
nl 6344 Amsterdam Eerste Weteringdwarsstraat 9 Pand met puntgevel
nl 976 Amsterdam Egelantiersgracht 101A Pand met gevel onder gelobd lijstvormig topje
nl 978 Amsterdam Egelantiersgracht 105 St. Andrieshofje
nl 956 Amsterdam Egelantiersgracht 19 Huis met gevel onder rechte lijst waarop een dakkapel
nl 963 Amsterdam Egelantiersgracht 51A Pand met gevel onder rechte lijst met snijramen in het Fries, twee stoepen, gesneden pui en deuren
nl 964 Amsterdam Egelantiersgracht 53A Pand met gevel onder rechte lijst
nl 1007 Amsterdam Egelantiersgracht 560 Huis huis met latere gevel, beƫindigd door een klokvormige top onder rollagen
nl 974 Amsterdam Egelantiersgracht 89 Huis, onder gebroken dak, gevel met rechte lijst en consoles
nl 1017 Amsterdam Egelantiersstraat 70 Huis met gevel onder klokvormige top met rollagen, goede roedenverdeling
nl 504596 Amsterdam Emmaplein bij 3 Garage
nl 504603 Amsterdam Emmaplein bij 5 IJzeren hekwerk in 'Amsterdamse School'
nl 334 Amsterdam Gedempte Begijnensloot 9 Later gewijzigd en gemoderniseerd pand met stompe puntgevel
nl 1216 Amsterdam Gouwenaarssteeg 1 Zelfstandig achterhuis, architectonisch een geheel vormende met het hoekpand nieuwendijk 14
nl 1217 Amsterdam Gouwenaarssteeg 13 Pand met vlakke trapgevel met gevelsteen waarin allegorie van de liefde
nl 1240 Amsterdam Grimburgwal 10 Achterhuis aan de Grimnessesluis met halsgevel
nl 1389 Amsterdam Haarlemmerstraat 137 Pand met ingezwenkte halsgevel samen met nr 123 over een gang gebouwd
nl 4824 Amsterdam Halvemaansteeg 10A Huis achter gezamenlijke gevel met het nr 49
nl 1426 Amsterdam Handboogstraat 3 Pand met pilaster-halsgevel met festoen en gevelsteen
nl 1457 Amsterdam Hartenstraat 25 Pand met klokgevel
nl 1481 Amsterdam Heiligeweg 9 Pand met halsgevel
nl 1495 Amsterdam Heintje Hoekssteeg 26 Pand met trapgevel versierd in de trant met kleine boogblokjes
nl 1497 Amsterdam Heisteeg 8 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 518331 Amsterdam Herengracht 320 Kantoor, magazijn en woningen
nl 528386 Amsterdam Herengracht bij 326 Tuinhuis
nl 528258 Amsterdam Herengracht bij 342 Tuinhuis
nl 518388 Amsterdam Herengracht/brugnr 22 Warmoesbrug
nl 504641 Amsterdam Jacob Obrechtstraat bij 2 Tuinhuis met markante kap
nl 2027 Amsterdam Jeroenensteeg 2I Pand met pilastergevel met tot punttop afgekloofde hals
nl 2031 Amsterdam Jonge Roelensteeg 6 Pand met halsgevel
nl 2164 Amsterdam Kalverstraat 146 Pand met gepleisterde gevel met rechte lijst
nl 2172 Amsterdam Kalverstraat 170 Pand met gevel onder in het midden verhoogde lijst
nl 2173 Amsterdam Kalverstraat 170/1 Pand met gevel onder rechte triglyfenlijst waarin een gesneden boom
nl 2178 Amsterdam Kalverstraat 186 Pand met gevel onder rechte lijst met - ten dele gladde gebogen - triglyfen
nl 2179 Amsterdam Kalverstraat 188 Hoekpand met gevel onder rechte lijst - met ten dele gladde gebogen - triglyfen
nl 2136 Amsterdam Kalverstraat 191 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 2181 Amsterdam Kalverstraat 194 Pand met gevel onder rechte lijst
nl 2143 Amsterdam Kalverstraat 38 Pand met halsgevel
nl 2144 Amsterdam Kalverstraat 40H Pand met gevel onder rechte lijst

[next-page]