nl 45018 Anloo Boswachterij Anloo Terrein met zes en vermoedelijk acht grafheuvels
nl 45019 Anloo Boswachterij Anloo Terrein met twee grafheuvels
nl 45020 Anloo Boswachterij Anloo, bij het Galgwanderveen Terrein met vijf grafheuvels
nl 45008 Anloo Bosweg Terrein met grafheuvel
nl 45010 Anloo Bosweg Terrein met zes grafheuvels
nl 45013 Anloo Kerkweg Terrein met vier grafheuvels
nl 45032 Anloo Oudemolensediep Terrein met drie grafheuvels