nl 529967 Beetsterzwaag Kerkepad West bij 2 Bakhuis
nl 529968 Beetsterzwaag Kerkepad West bij 2 Wagenschuur
nl 414354 Beetsterzwaag {{sorteer|Harinxmaweg 01 5|bij Van Harinxmaweg 1}} Harinxmastate, muur langs voorm. moestuin en boomgaard
nl 414357 Beetsterzwaag {{sorteer|Harinxmaweg 01 7|bij Van Harinxmaweg 1}} Harinxmastate: Lodewijk XV-sokkel met zonnewijzer
nl 414358 Beetsterzwaag {{sorteer|Harinxmaweg 01 8|bij Van Harinxmaweg 1}} Harinxmastate: hek noordelijk van het "overpark"
nl 414350 Beetsterzwaag {{sorteer|Harinxmaweg 03 1|Van Harinxmaweg 3-5}} Harinxmastate, koetshuis annex koetsierswoning
nl 414355 Beetsterzwaag {{sorteer|Harinxmaweg 03 2|bij Van Harinxmaweg 3-5}} Harinxmastate, gebouwtje in gele baksteen
nl 31825 Beetsterzwaag {{sorteer|Hoofdstraat 24|t.o. Hoofdstraat 24}} {{sorteer|School|Voorm. school}}