nl 531111 Bunnik Nieuwe Hollandse Waterlinie Cluster 48 Tussenstelling 't Hemeltje-Vechten: Groepsschuilplaatsen type P
nl 531236 Bunnik Tussenstelling 't Hemeltje-Vechten: Tankhindernis / (anti)tankgracht
nl 531279 Bunnik Tussenstelling 't Hemeltje-Vechten: Gietstalen koepelkazematten type G
nl 11273 Bunnik Grotelaan 22 Eenvoudig gepleisterd dwarshuis onder pannen zadeldak
nl 526665 Bunnik Koningslaan 3 Nieuw-Amelisweerd: koetshuis/ tuinmanswoning
nl 529845 Bunnik Koningslaan 7 Oud Amelisweerd: boerderij 'Knapschinkel'
nl 529844 Bunnik Koningslaan bij 15 Oud Amelisweerd: schuur
nl 529846 Bunnik Koningslaan bij 7A Oud Amelisweerd: veestal
nl 529969 Bunnik Koningslaan bij 7A Oud Amelisweerd: bedrijfsgedeelte
nl 529847 Bunnik Koningslaan bij 9 Oud Amelisweerd: hek of schamppalen
nl 46556 Bunnik Provincialeweg 94 Vrijstaande woonhuis
nl 11281 Bunnik Provincialeweg 96 Boerderij, langhuis, met naar links uitgebouwde kamer
nl 529840 Bunnik Rhijnauwenselaan 20 Rhijnauwen: zomerhuis/kaasmakerij
nl 45716 Bunnik Rhijnauwenselaan bij 14 Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Rhijnauwen
nl 526926 Bunnik Rhijnauwenselaan bij 5 Rhijnauwen: veeschuur
nl 526927 Bunnik Rhijnauwenselaan bij 5 Rhijnauwen: dubbele schuur
nl 531242 Bunnik Vossegatsedijk bij 3 Fort bij Rijnauwen, schuilplaatsen type 1915-1916/I
nl 531245 Bunnik Vossegatsedijk bij 3 Fort bij Rijnauwen, schuilplaatsen type G