nl 517766 Deurne Blasiusstraat 4 Klooster (Zeilberg)
nl 525625 Deurne Brug ongenummerd e.a. Peel Raamstelling: kazemat
nl 517772 Deurne Grote Bottel bij 10 Bakhuis
nl 517778 Deurne Halte bij 10 Peel Raamstelling
nl 525585 Deurne Hoge Brug e.a. Peel Raamstelling: kazemat
nl 525626 Deurne Hoge Brug ongenummerd e.a. Peel Raamstelling: kazemat
nl 525627 Deurne Hoge Brug ongenummerd e.a. Peel Raamstelling: kazemat
nl 525628 Deurne Hoge Brug ongenummerd e.a. Peel Raamstelling: kazemat
nl 525629 Deurne Hoge Brug ongenummerd e.a. Peel Raamstelling: kazemat
nl 525630 Deurne Hoge Brug ongenummerd e.a. Peel Raamstelling: geschutskazemat
nl 517765 Deurne Kerkplein 3 Pastorie (Zeilberg)
nl 517783 Deurne Riet 10 Langgevelboerderij "La Trappe" (Zeilberg)