nl 519408 Dieren Zilverakkerweg ongenummerd Grafmonument van M. en J. de Koningh