nl 514804 Dongjum {{sorteer|1|ten westen van terp 514820}} Terp
nl 514820 Dongjum {{sorteer|2|ten westen van terp 514821}} Terp
nl 514821 Dongjum {{sorteer|3|ten westen van het einde van de Hovensreed}} Terp