nl 508685 Dronrijp Hearewei 35 Hervormde kerk, pastorie
nl 28597 Dronrijp Holpaed 18 Kop-hals-rompboerderij met onderkelderd voorhuis en ingang met bordes aan de zijkant tussen twee topgevels waarvan de voorste met schoorsteen met bord
nl 28603 Dronrijp Tichelwurk 11-12 {{sorteer|Oorebyt|De Oorebyt}}
nl 508681 Dronrijp {{sorteer|Hearewei 31 2|bij Hearewei 31}} Rentenierswoning, schuur in ambachtelijk-traditionele stijl
nl 45661 Dronrijp {{sorteer|Lytsebuorren|ten westen van het zuidelijke einde van de Lytsebuorren}} Terp
nl 45662 Dronrijp {{sorteer|Schatzenburg|ten westen van Schatzenburg}} Terp
nl 413730 Dronrijp {{sorteer|Tsjerkebuorren 01 2|bij Tsjerkebuorren 1}} Hervormde kerk, hekwerk met in aanleg oudere keermuur en dorpspomp