nl 45407 Ede Apeldoornseweg 186, tegenover Terrein waarin resten van prehistorische bewoning (vuurstenen werktuigen en aardewerk)
nl 530854 Ede Ginkelse Heide Grafheuvel met 10 meter zone
nl 45405 Ede Groot Ginkelseweg, bij Terrein waarin een urnenveld
nl 45406 Ede Heidebloemallee, bij Terrein waarin twee Grafheuvels
nl 523495 Ede Nieuwe Kazernelaan 10d13 Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw
nl 523494 Ede Nieuwe Kazernelaan 10d14 Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw
nl 523496 Ede Nieuwe Kazernelaan 10d15 Elias Beeckmankazerne: Legeringsgebouw
nl 523492 Ede Nieuwe Kazernelaan 10d3 Elias Beeckmankazerne: Kazernegebouw
nl 510043 Ede Schaapsweg 2 Zuiverhuis
nl 527721 Ede Telefoonweg bij 32 Concordia: hallehuisboerderij met bakhuis en moestuin
nl 527722 Ede Telefoonweg bij 32 Concordia: hallehuisschuur
nl 527723 Ede Telefoonweg bij 32 Concordia: maalschuur
nl 527725 Ede Telefoonweg bij 32 Concordia: accesweg
nl 526101 Ede Van Pabstlaan bij 1 De Eder Kuil: muziekpodium
nl 526102 Ede Van Pabstlaan bij 1 De Eder Kuil: orkestbak
nl 526107 Ede Van Pabstlaan bij 1 De Eder Kuil: kaartverkoopgebouw (zuidelijk)
nl 526108 Ede Van Pabstlaan bij 1 De Eder Kuil: toiletgebouw (oostelijk)
nl 528816 Ede Van Pabstlaan bij 1 De Eder Kuil: toiletgebouw (westelijk)
nl 45402 Ede Wekeromseweg, bij Terrein waarin vier grafheuvels en sporen van bewoning en/of begraving
nl 45403 Ede Wekeromseweg, bij Terrein waarin vier grafheuvels
nl 45409 Ede Wijde Veldweg, bij Terrein waarin drie grafheuvels. Sporen van bewoning uit het Neolithicum, de Bronstijd en de IJzertijd, vuursteen vindplaatsen uit het Palaeolithicum (Hamburgcultuur) en Mesolithicum en een bundel karresporen die als Hessenweg wordt gekarakteriseerd
nl 45410 Ede Wyde-Velpad/A12, bij Terrein waarin twee Grafheuvels