nl 469383 Een Hoofdstraat 62 Voorm. openbare lagere school