nl 45924 Engwierum {{sorteer|Fjellingsreed 08|Fjellingsreed 8}} Verhoogde woonplaats of stinsterrein
nl 45912 Engwierum {{sorteer|Fjellingsreed 10|t.h.v. Fjellingsreed 10}} Verhoogde woonplaats ('t Heegh, Doniastate)
nl 45913 Engwierum {{sorteer|Kampen|De Kampen?}} Op een rij gelegen verhoogde woonplaatsen