nl 507146 Ferwerd Elingawei 15 Woonhuis in overgangsstijl
nl 45533 Ferwerd {{sorteer|Bongaloane|aan het einde van de Bongaloane}} Stinsterrein
nl 45517 Ferwerd {{sorteer|Kahoolsterlaan 2 2|ca. 500 m westzuidwest van Kahoolsterlaan 2}} Verhoogde woonplaats
nl 45515 Ferwerd {{sorteer|Keekmaloane|ten westen van de Keekmaloane}} t.h.v. de Molenlaan Verhoogde woonplaats
nl 45532 Ferwerd {{sorteer|Kleaster 1 2|bij It Kleaster 1 en 3}} Terrein met de overblijfselen van het klooster Ferwerd
nl 45514 Ferwerd {{sorteer|Ljouwerterdyk 13 2|ten noorden van Ljouwerterdyk 13}} Verhoogde woonplaats