nl 45116 Garderen Terrein waarin twee grafheuvels
nl 527048 Garderen Een grafheuvel (+ zone van 10 m) uit het Neolithicum en/of Bronstijd, en niet zichtbare structuren samenhangend met grafritueel
nl 527049 Garderen Een grafheuvel (+ zone van 10 m) uit het Neolithicum en/of Bronstijd, en niet zichtbare structuren samenhangend met grafritueel
nl 527050 Garderen Terrein waarin ten minste 6 grafheuvels uit het Neolithicum en/of Bronstijd , en niet zichtbare structuren samenhangend met grafritueel