nl 512535 Garijp {{sorteer|Sigerswald 15 2|bij Sigerswâld 15}} Dwarshuisboerderij, stookhok
nl 512536 Garijp {{sorteer|Sigerswald 15 3|bij Sigerswâld 15}} Dwarshuisboerderij, koetshuis
nl 512537 Garijp {{sorteer|Sigerswald 15 4|bij Sigerswâld 15}} Dwarshuisboerderij, bijschuur
nl 512560 Garijp {{sorteer|Westerein 23 1|Westerein 23}} Kop-rompboerderij in ambachtelijk-traditionele bouwtrant in roodbruine baksteen
nl 512561 Garijp {{sorteer|Westerein 23 2|bij Westerein 23}} Kop-rompboerderij, bijschuur
nl 512562 Garijp {{sorteer|Westerein 23 3|bij Westerein 23}} Kop-rompboerderij, stookhok