nl 507879 Goes Westerstraat 2 Uitgegraven drinkput, door enige begroeiing omgeven