nl 516013 Groet Kerkbrink 12,13 (Voormalige) dubbele arbeiderswoning