nl 45050 Groningen Sprikkenburg bij KVI Wierde
nl 45595 Groningen Tjardaweg 3 Terrein met voormalig Benedictijner nonnenklooster Maria Virgo
nl 45620 Groningen Westerseweg Wierde
nl 45596 Groningen Winsumerweg Wierde Selwerderderdiepje
nl 45087 Groningen {{sorteer|Beijumerweg 19|bij Beijumerweg 19}} Terrein met resten van een kapel
nl 45597 Groningen {{sorteer|Winsumerweg 4|bij Winsumerweg 4}} Terrein met resten van een steen- of pannenbakkerij
nl 45619 Groningen {{sorteer|Wolddijk|tussen Eemshavenweg Huiswierde