nl 22912 Grou Aalsum 1 {{sorteer|Leppedijk|De Leppedijk}}, restant
nl 514882 Grou Biensma 12 Great Biensma
nl 514859 Grou Kievitstraat 2-4 Raadhuis van Idaarderadeel, twee dienstwoningen
nl 22907 Grou Leppedyk {{sorteer|Leppedijk|De Leppedijk}}, restant
nl 22908 Grou Leppedyk {{sorteer|Leppedijk|De Leppedijk}}, restant
nl 22909 Grou Leppedyk {{sorteer|Leppedijk|De Leppedijk}}, restant
nl 22910 Grou Leppedyk {{sorteer|Leppedijk|De Leppedijk}}, restant
nl 22911 Grou Leppedyk {{sorteer|Leppedijk|De Leppedijk}}, restant
nl 22913 Grou Leppedyk {{sorteer|Leppedijk|De Leppedijk}}, restant
nl 514881 Grou Parkstraat 11 Blier Herne
nl 22900 Grou Waachshaven 2 Gepleisterd huisje met puntgevel met houten voorschot en versierde topmakelaar
nl 22903 Grou Wijde Steeg 1 Pand onder zadeldak tegen halsgevel aan de kerkhofszijde
nl 22893 Grou {{sorteer|Nieuwenhuisstraat 3|J. Nieuwenhuisstraat 3}} Laag pand met zesruitsvensters en goot op klossen onder schilddak met hoekschoorstenen
nl 514869 Grou {{sorteer|Oosterveldstraat 02|1e Oosterveldstraat 2}} Vier woningen in Overgangsstijl