nl 522628 Heemstede Glipperdreef bij 197 Mariënheuvel, portiershuisje
nl 522630 Heemstede Glipperdreef bij 199 Meerzicht, koepel
nl 529182 Heemstede Glipperdreef bij 199 tuinmuur ten oosten van ruïne
nl 529183 Heemstede Glipperdreef bij 199 tuinmuur ten westen van ruïne
nl 522912 Heemstede Glipperdreef bij 209 Groenendaal: moestuinmuur
nl 21095 Heemstede Groenendaal 4a Lage dienstwoning, gepleisterde lijstgevel
nl 345565 Heemstede Herenweg 65 Ipenrode: damhek
nl 345568 Heemstede Herenweg 67 Ipenrode: tuinmanswoning
nl 345574 Heemstede Herenweg 69 Ipenrode: dienstwoning
nl 526317 Heemstede Herenweg bij 131 Berkenrode: boogbrug
nl 526319 Heemstede Herenweg bij 131 Berkenrode: beeldengroep
nl 526320 Heemstede Herenweg bij 131 Berkenrode: paardengraf
nl 515656 Heemstede Herenweg bij 5 Hartekamp, vaas