nl 38916 Hippolytushoef Belt 39 Boerderij van een voor Wieringen kenmerkend type waarvan vrijwel geen goed bewaarde voorbeelden meer voorhanden zijn
nl 510386 Hippolytushoef Gemeenelandsweg 8 De Haven