nl 45654 Huizen Terrein waarin een grafheuvel
nl 530052 Huizen aan de Naarderstraat Flevorama, Huizen: historische tuin- en parkaanleg
nl 524254 Huizen Flevolaan 39 Melkerij Hofstede Oud-Bussem: voormalige zaaddrogerij behorend tot het complex "Melkerij Hofstede Oud-Bussem"
nl 524255 Huizen Flevolaan 55 Melkerij Hofstede Oud-Bussem: dienstwoning
nl 524269 Huizen Museumlaan bij 1 Oud-Crailo: historische tuin- en parkaanleg
nl 524270 Huizen Museumlaan bij 1 Oud-Crailo: toegangshek bij oostelijke ingang
nl 524272 Huizen Museumlaan bij 1 Oud-Crailo: twee grenspalen
nl 524266 Huizen Naarderstraat bij 311 Houten garage deel uitmakend van het complex "Blokhuis Naarderstraat 311"