nl 45653 Hulst Koolzaadweg (Clinge) Maelstede
nl 22786 Hulst Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 22787 Hulst Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 22788 Hulst Perceel vm verdedigingsstelsel Perceel deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 22789 Hulst Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 22791 Hulst Perceel vm verdedigingsstelsel Perceel deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel
nl 22792 Hulst Perceel vm verdedigingsstelsel Percelen deel uitmakend van het voormalige verdedigingsstelsel