nl 23032 Kampen Geerstraat 31 Huis met door toppilaster op kraagsteentje bekroonde puntgevel
nl 23050 Kampen Marktgang 1 Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 512935 Kampen {{sorteer|Koornmarkt 01 2|Koornmarkt 1}} Theologische Hogeschool, aanbouw
nl 512062 Kampen {{sorteer|Nesweg 05|bij Nesweg 5}} Hoefslagpaal
nl 23119 Kampen {{sorteer|Oudestraat 159|achter Oudestraat 159 t/m 167}} Waltoren en restanten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 23128 Kampen {{sorteer|Oudestraat 179|Oudestraat 179}} Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 23134 Kampen {{sorteer|Oudestraat 193 2|Oudestraat 193}} Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 23136 Kampen {{sorteer|Oudestraat 199|Oudestraat 199 1}} Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 23220 Kampen {{sorteer|Prinsenstraat 07 2|bij Prinsenstraat 7}} Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 23301 Kampen {{sorteer|Vloeddijk 078|Vloeddijk 78}} Linkerdeel van een pand onder dwars schilddak
nl 23379 Kampen {{sorteer|Voorstraat 055|Voorstraat 55}} Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur
nl 23397 Kampen {{sorteer|Voorstraat 119|Voorstraat 119}} Pand met restanten van de middeleeuwse stadsmuur