nl 39357 Kimswerd Buren 10 {{sorteer|Hus|It hûs fan Beppe Klaske}}
nl 39361 Kimswerd Streek 27 Eenvoudig dorpshuisje zonder verdieping met zes- en negenruitsvensters onder hoog met pannen belegd schilddak