nl 519985 Lierderholthuis Colckhof 2 Colckhof: zuidelijk bouwhuis
nl 519997 Lierderholthuis Colckhof 8 Colckhof: boerderij met put en berg "Old Everts"
nl 519987 Lierderholthuis Colckhof bij 6 Colckhof: hooiberg
nl 519988 Lierderholthuis Colckhof bij 6 Colckhof: houtschuur
nl 519992 Lierderholthuis Colckhof bij 6 Colckhof: hekpijlers Zuthemerweg
nl 519993 Lierderholthuis Colckhof bij 6 Colckhof: hekpijlers Hubersallee
nl 519995 Lierderholthuis Hubertsallee 7 Colckhof: tuinmanswoning
nl 21369 Lierderholthuis Zuthemerweg 19 Landarbeiderswoning onder pannen schilddak