nl 508082 Maasland Terrein waarin sporen van bewoning uit de IJzertijd en sporen van bewoning waaronder de resten van een commanderij van de Duitse Orde
nl 518181 Maasland Commandeurskade 36 Boerderij op T-vormige plattegrond met aan de achterzijde van het langgerekte bedrijfsgedeelte een dwarsgeplaatste schuur
nl 518171 Maasland Commandeurskade bij 46 Wagenschuur
nl 518178 Maasland Oostgaag 43 Schuur
nl 518179 Maasland Oostgaag 43 Schuur
nl 508136 Maasland Westgaag 74 Karnhuis
nl 508137 Maasland Westgaag 74 Schuur bestemd voor kleinvee