nl 516342 Mantgum Dokter Fokkewei 1 Woonhuis in baksteenarchitectuur met invloeden van de Amsterdamse School
nl 516343 Mantgum Frijbuorren 1 Hervormde kerk, pastorie
nl 516344 Mantgum Master Jansenstrjitte 2 Kosters-/schoolmeesterswoning
nl 8514 Mantgum Skillaerd 5, Schillaard Woning onder zadeldak tussen gemetselde topgevels en voorbouw met omlopende houten goot op klossen onder zadeldak tegen met hout beschoten topgevel
nl 8499 Mantgum {{sorteer|Galemawei 03 2|bij S. van Galemawei 3}} Hervormde kerk, toren
nl 516358 Mantgum {{sorteer|Galemawei 08|S. van Galemawei 8}} Rentenierswoning in eclectische stijl
nl 516345 Mantgum {{sorteer|Galemawei 11|S. van Galemawei 11}} Woonhuis en hek van voorm. boerderij in eclectische stijl
nl 516348 Mantgum {{sorteer|Galemawei 15 1|S. van Galemawei 15}} Rentenierswoning in bruine baksteen onder afgeknot schilddak met zwart geglazuurde platte Friese pannen met op de hoeken achthoekige schoorstenen met borden en puntig piron
nl 526222 Mantgum {{sorteer|Galemawei 15 2|bij S. van Galemawei 15}} Terreinaanleg bij rentenierswoning met voortuin, prieel, singel, bakstenen dam en houten schuur