nl 31579 Metslawier Master Fan Loanstrjitte 25 In het midden onderkelderd pand onder zadeldak tussen topgevels
nl 31578 Metslawier Roptawei 10 Dwarshuis onder hoog zadeldak met dakkapel met fronton
nl 45890 Metslawier Stationswei 28? Verhoogde woonplaats
nl 31584 Metslawier Tsjerkebuorren 6 {{sorteer|Hervormde pastorie|Voorm. hervormde pastorie}}