nl 29098 Middelburg Abdij 1 Huis met rechte gevel
nl 29099 Middelburg Abdij 1 Huis met rechte gevel, kroonlijst met gesneden consoles en datering 1722
nl 508340 Middelburg Achter het Hofplein 43 Bibliotheek van het voormalige museum van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, tegenwoordig jeugdhonk
nl 28718 Middelburg Bierkaai bij 3 Huis met aan weerszijden ingezwenkte gecementeerde lijstgevel
nl 28747 Middelburg Bogardstraat 2 Huis met rechte gevel
nl 28742 Middelburg Bogardstraat 25 Huis met geverfde rechte gevel
nl 28744 Middelburg Bogardstraat 33 Hoekhuis balans
nl 28745 Middelburg Bogardstraat bij 19 Geprofileerde tuinpoort
nl 28761 Middelburg Brakstraat 39 Huis genaamd 'Constantinopolen' met gepleisterde lijstgevel
nl 29729 Middelburg Breeweg 102 Boerderij
nl 527115 Middelburg Breeweg 79 Hof Ter Hooge
nl 28865 Middelburg Damplein bij 37 Overbouwd poortje, toegang gevend tot pakhuisgang
nl 28920 Middelburg Groenmarkt 14 Bakstenen gebouw van twee verdiepingenkruisstaat
nl 29732 Middelburg Kerkplein bij 1A Bakstenen pijlers voorzien van schilddragende leeuwen
nl 508331 Middelburg Koepoortstraat 4 Herenhuis gebouwd op de restanten van een afgebroken pand
nl 29071 Middelburg Koorkerkhof 12 Huis met rechte gevel
nl 29073 Middelburg Koorkerkhof 24 Woning
nl 515602 Middelburg Koudekerkseweg bij 200 Ter Hooge: dienstwoningen
nl 515603 Middelburg Koudekerkseweg bij 200 Ter Hooge: bruggen
nl 515604 Middelburg Koudekerkseweg bij 200 Ter Hooge: tuinornamenten
nl 527114 Middelburg Koudekerkseweg bij 200 Ter Hooge: graf van Hoes
nl 29146 Middelburg Kromme Weele 25 Huis met eenvoudige gepleisterde lijstgevel
nl 29210 Middelburg Langeviele 11 Huis met eenvoudige lijstgevel, winkelpui
nl 29259 Middelburg Latijnse Schoolstraat bij 19 Herplaatste poort met natuurstenen blokken
nl 29298 Middelburg Molenwater 121 Pand onder een schilddak met nr
nl 29289 Middelburg Molenwater 97 Commerciehuis
nl 508329 Middelburg Molenwater tegenover 91 Muziektent
nl 29364 Middelburg Nieuwstraat 12 Bij de gasthuiskerk behorend poortje
nl 29382 Middelburg Oostkerkplein 14 Huis met gepleisterde lijstgevel
nl 29736 Middelburg Overblijfselen grachten en wallen Langeviele Bolwerk en Seisbolwerk
nl 29737 Middelburg Overblijfselen grachten en wallen Vlissings Bolwerk
nl 29738 Middelburg Overblijfselen grachten en wallen Bolwerk "Klein Vlaanderen" met 2 bastions
nl 29739 Middelburg Overblijfselen wallen en grachten Noordbolwerk met 2 bastions
nl 29740 Middelburg Overblijfselen wallen en grachten Veersebolwerk en bastion
nl 29390 Middelburg Penninghoek 1 Apart genummerde achteringang met voordeur in de zijgevel van het huis vlasmarkt 34
nl 29391 Middelburg Penninghoek 3 Huis met rechte gevel, gootlijst op klossen
nl 508333 Middelburg Poelendaelesingel 10 Kantoor en dienstgebouw voormalige PZEM
nl 28746 Middelburg Poortje bij De Drie Tonnen Toegang tot het terrein
nl 28731 Middelburg Poortje naast Engelse kerk Naast de engelse kerk: zandstenen poortje
nl 29420 Middelburg Reigerstraat 2 Huis met bepleisterde rechte gevel en eenvoudige voordeuromlijsting
nl 28669 Middelburg Ruimte naast Pandhof bij abdij Kapittelzaal, een naast het pandhof gelegen, door vier kruisgewelven overdekte ruimte
nl 29458 Middelburg Schuitvlotstraat 19 Huis met rechte gevel
nl 29465 Middelburg Schuitvlotstraat 20 Apart genummerde zij-ingang in zijgevel van het pand singelstraat 41
nl 29477 Middelburg Seisbolwerk 15 Begraafplaats hoogduitse joden, bevat een aantal hardstenen zerken
nl 508344 Middelburg Seissingel 10 Overdamme
nl 29014 Middelburg Sint Janstraat 66 Hoekhuis st
nl 29588 Middelburg Tuinpoortje Achter Dam 31 Spuistraat Tuinpoortje, houten boogpoortje
nl 508307 Middelburg Verwerijstraat 51 Openbare lagere school (School A)
nl 508308 Middelburg Verwerijstraat bij 53 Gymnastieklokaal bij School A
nl 482105 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk ibastion met voorliggende gracht
nl 482106 Middelburg Vesting Middelburg Courtine i-iicourtine met voorliggende gracht
nl 482107 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk iibastion met voorliggende gracht
nl 482108 Middelburg Vesting Middelburg Courtine ii-iiicourtine met voorliggende gracht
nl 482109 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk iiibastion met voorliggende gracht
nl 482110 Middelburg Vesting Middelburg Courtine iii-ivcourtine met voorliggende gracht
nl 482111 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk iv bastion met voorliggende gracht
nl 482112 Middelburg Vesting Middelburg Courtine iv-vcourtine met voorliggende gracht
nl 482113 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk vbastion met voorliggende gracht
nl 482114 Middelburg Vesting Middelburg Courtine v-vicourtine met voorliggende gracht
nl 482115 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk vi bastion met voorliggende gracht
nl 482116 Middelburg Vesting Middelburg Courtine vi-vii courtine met voorliggende gracht
nl 482117 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk viibastion met voorliggende gracht
nl 482118 Middelburg Vesting Middelburg Courtine vii-viiicourtine met voorliggende gracht
nl 482119 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk viii bastion met voorliggende gracht
nl 482120 Middelburg Vesting Middelburg Courtine viii-ixcourtine met voorliggende gracht
nl 482121 Middelburg Vesting Middelburg Bolwerk ix bastion met voorliggende gracht
nl 482122 Middelburg Vesting Middelburg Middeleeuwse vestinggrachtrestant van de middeleeuwse gracht
nl 482123 Middelburg Vesting Middelburg Middeleeuwse vestinggrachtrestant van de middeleeuwse gracht
nl 482124 Middelburg Vesting Middelburg Middeleeuwse vestinggrachtrestant van de middeleeuwse gracht ter breedte van
nl 482125 Middelburg Vesting Middelburg Middeleeuwse vestinggrachtrestant van de middeleeuwse gracht
nl 482126 Middelburg Vesting Middelburg Middeleeuwse vestinggrachtrestant van de middeleeuwse gracht
nl 29624 Middelburg Vlasmarkt 1 Geen zelfstandig pand
nl 29672 Middelburg Vlissingsestraat 26 Huis met gepleisterde puntgevel