nl 520117 Middelrode Laan van Seldensate bij 4 Parkaanleg
nl 520119 Middelrode Laan van Seldensate bij 4 IJskelder