nl 45829 Nieuwegein Terrein waarin overblijfselen van een vroeg-middeleeuwse kerk
nl 532454 Nieuwegein Fort Vreeswijk: Gietstalen koepelkazemat.
nl 531572 Nieuwegein 2e Veld Batterijen aan de Overeindseweg: Inundatiekanaal en onderhoudsweg.
nl 531574 Nieuwegein 2e Veld Batterijen aan de Overeindseweg: Groepsschuilplaatsen type P, funderingsplaten.
nl 531590 Nieuwegein Fort Vreeswijk 1 Fort Vreeswijk: Munitiebergplaats D.
nl 531591 Nieuwegein Fort Vreeswijk 1 Fort Vreeswijk: Bergloods.
nl 526911 Nieuwegein Oudegein bij 1 Huis Oudegein, brug
nl 526912 Nieuwegein Oudegein bij 1 Huis Oudegein, werkplaats in moestuin
nl 526913 Nieuwegein Oudegein bij 2 Huis Oudegein, stal
nl 526914 Nieuwegein Oudegein bij 2 Huis Oudegein, moestuinmuur
nl 531564 Nieuwegein Overeindseweg 25 Batterijen aan de Overeindseweg: Bergplaats (gebouw C).
nl 531565 Nieuwegein Overeindseweg 25 Batterijen aan de Overeindseweg: Remise (gebouw E).
nl 531566 Nieuwegein Overeindseweg 25 Batterijen aan de Overeindseweg: Mitrailleurkazemat.
nl 531570 Nieuwegein Overeindseweg bij 25 Batterijen aan de Overeindseweg: Brug over inundatiekanaal.
nl 531573 Nieuwegein Overeindsweg bij 36 Batterijen aan de Overeindseweg: Resten tankversperring.
nl 529316 Nieuwegein Rond het Fort bij 22 Rijnhuizen: tuinschuur
nl 529317 Nieuwegein Rond het Fort bij 22 Rijnhuizen: brug
nl 531582 Nieuwegein Structuurbaan Rond Lekkanaal: Damsluis.