nl 45809 Nijmegen Terrein waarin sporen van bewoning uit de Prehistorie en de Romeinse Tijd
nl 45810 Nijmegen Grafveld
nl 45811 Nijmegen Militaire versterkingen t.b.v. legioenen
nl 395952 Nijmegen Terrein waarin sporen van bewoning (burgerlijk en militair) uit de Romeinse Tijd, sporen van bewoning en begraving uit de Vroege en Late Middeleeuwen en de resten van een burcht uit de Late Middeleeuwen
nl 397576 Nijmegen Terrein waarin sporen van bewoning uit de Romeinse Tijd
nl 522931 Nijmegen Driehuizerweg bij 285 Villa Brakkensteyn
(waterput)
nl 522984 Nijmegen Sionsweg 2 (A) Neboklooster
(plantenkas)