nl 31381 Oldebroek Groote Woldweg 26 Nederlands Hervormde Kerk: Orgel en Klokkestoel
nl 31388 Oldebroek Wittensteinse allee 24 Veluwse boerderij onder rieten wolfsdak
nl 520220 Oldebroek Zuiderzeestraatweg 316 Keuterboerderij met kleine schuur