nl 46207 Pietersbierum {{sorteer|Hottingawei|bij hoek Van Hottingawei-Breed Plak}} Terp