nl 32307 Poppingawier Pandje onder zadeldak
nl 32308 Poppingawier Pandje onder zadeldak
nl 32306 Poppingawier Binnenbuorren 14 Pandje onder zadeldak
nl 514874 Poppingawier Marsherne 15 Woonhuis onder ambachtelijke baksteenarchitectuur
nl 514875 Poppingawier {{sorteer|Binnenbuorren 06|Binnenbuorren 6}} Doopsgezinde kerk