nl 511804 Ressen Terrein met daarin restanten van bewoning
nl 515197 Ressen Terrein waarin nederzettingsresten