nl 45282 Sambeek Terrein waarin overblijfselen van het kasteel Hatendonk
nl 45283 Sambeek Terrein waarin een grafveld
nl 525468 Sambeek algemene begraafplaats R.K. Kerkhof Sambeek: anoniem grafkruis
nl 525480 Sambeek algemene begraafplaats R.K. Kerkhof Sambeek: grafkruis van J. Bongers
nl 525481 Sambeek algemene begraafplaats R.K. Kerkhof Sambeek: anoniem grafkruis
nl 518539 Sambeek Begraafplaats Sambeek R.K. Kerkhof Sambeek: begraafplaats met twee poorten en baarhuis
nl 525186 Sambeek Grotestraat bij 69 Klooster Zusters Monialen Redemptoristinnen: Kapel met noordelijke blokvormige kloostervleugel