nl 33478 Schoonhoven Kruissteeg 2 Pand met ten dele gepleisterde gevel met inzwenkte zijkanten en geprofileerde hoekdekplaten
nl 33498 Schoonhoven Lange Weistraat bij 4 Tussengebouw
nl 526576 Schoonhoven Lekdijk ongenummerd/TO de splitsing met de Tiendweg Peilschaalhuisje
nl 526577 Schoonhoven Lekdijk ongenummerd/TO de splitsing met de Tiendweg Dijkbewakingspaal nummer 10