nl 516018 Schoorl Gerbrandtslaan 8 Atelierwoning
nl 516020 Schoorl Hargergat 4 Arbeiderswoning
nl 33829 Schoorl Koogerweg bij 1 Slapershuis. Schotbalksluis met gemetselde sluishoofden en houten brug