nl 45213 Sexbierum {{sorteer|Getwerdersyl|ten noorden van de Getswerdersyl}} Terrein met twee terpen
nl 45214 Sexbierum {{sorteer|Getwerdersyl|ten noorden van de Getswerdersyl}} Terp
nl 45246 Sexbierum {{sorteer|Juckemaleane|ten zuiden van de Juckemaleane}} Stinsterrein
nl 45249 Sexbierum {{sorteer|Kammingadammen|ten noorden van de Kammingadammen}} Terrein met overblijfselen van het voorm. klooster Bethanië (Foswerd) te Ferwerd
nl 46211 Sexbierum {{sorteer|Liauckemalaan 02 3|bij Liauckamalaan 2}} Terrein met overblijfselen van de voorm. Liauckemastate
nl 45248 Sexbierum {{sorteer|Muntsewei|ten oosten van de Mûntsewei}} in de buurt van de Lidlumerwei Terp met overblijfselen van het voorm. Praemonstratenser klooster Mariendal te Lidlum
nl 46206 Sexbierum {{sorteer|Tsjerkepaed 1 3|bij Tsjerkepaed 1}} Terp