nl 45978 Stedum {{sorteer|Delleweg 2 2|ten oosten van Delleweg 2}} Terrein met overblijfselen van een borg of een fort (Ol Fort)