nl 45717 Vechten Overblijfselen van het Romeinse fort Fectio met naastgelegen burgernederzetting
nl 531088 Vechten Tussen Fort bij Rijnauwen en Fort Vechten: Schuilplaatsen type P
nl 531089 Vechten Tussen Fort bij Rijnauwen en Fort Vechten: Gietstalen koepelkazematten type G
nl 531268 Vechten op het fort (bij) Fort Vechten, remise Q
nl 531269 Vechten op het fort (bij) Fort Vechten, remise R
nl 531271 Vechten op het fort (bij) Fort Vechten, remise T
nl 531091 Vechten Rhijnauwenselaan Tussen Fort bij Rijnauwen en Fort Vechten: Tankversperringen en Tankhindernis