nl 507821 Veere Kanaalweg Oostzijde 3 Kantinegebouw van het Mijnenmagazijn
nl 507822 Veere Kanaalweg Oostzijde 3 Aanlegsteiger van het Mijnenmagazijn in het Kanaal door Walcheren
nl 507816 Veere Kruisweg 6 Dwarsdeelschuur met een mendeurstel met hoge raampjes met roedeverdeling
nl 507818 Veere Kruisweg 6 Bakstenen woning met langsgevel, bestaande uit een bouwlaag en een kap
nl 36997 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 36998 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 36999 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 37000 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 37001 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 37002 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 37003 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 37004 Veere Restanten Zeefortificatie Stenen walmuren
nl 37005 Veere Restanten zeefortificatie Stenen walmuren
nl 36972 Veere Simon Oomstraat 3 Huis met trapgevel, bekroond door pinakel
nl 36990 Veere Warwijcksestraat 14 Klein boerderijtje
nl 36986 Veere Warwijcksestraat 2 Huis met rechte gevel
nl 36987 Veere Warwijcksestraat 4 Huis met gepleisterde rechte gevel