nl 509512 Vierhuizen {{sorteer|Westpolder 16|bij Westpolder 16}} Eendenkooi
nl 509484 Vierhuizen {{sorteer|Westpolder 24 1|Westpolder 24}} Nieuw Onrust
nl 509485 Vierhuizen {{sorteer|Westpolder 24 2|bij Westpolder 24}} Kooikershuisje bij eendenkooi