nl 46104 Vierlingsbeek Terrein waarin overblijfselen van het kasteel 't Oordje
nl 46105 Vierlingsbeek Terrein waarin een urnenveld
nl 46106 Vierlingsbeek Terrein waarin overblijfselen van een nederzetting
nl 518576 Vierlingsbeek Staaiweg bij 25 Kazematten
nl 518577 Vierlingsbeek Staaiweg bij 25 Kazematten