nl 45764 Westerwijtwerd Delleweg Restant van een wierde
nl 45776 Westerwijtwerd Delleweg Wierde met sporen van bewoning
nl 29906 Westerwijtwerd Dorpsweg 28 {{sorteer|Sarrieshut|Voorm. sarrieshut}}
nl 45775 Westerwijtwerd Palenweg Wierde (Polder De Palen)