nl 46205 Wijnaldum {{sorteer|Buorren|tussen de Buorren}} en het Fiskerspaed Terp (meest westelijke uit de terpenreeks van Wijnaldum)
nl 45215 Wijnaldum {{sorteer|Foarryp|tussen de Foarryp}} en de Sexbierumervaart Terp (meest oostelijke uit de terpenreeks van Wijnaldum)
nl 45216 Wijnaldum {{sorteer|Foarryp|tussen de Foarryp}} en de Sexbierumervaart Terp (op een na meest oostelijke uit de terpenreeks van Wijnaldum)
nl 45217 Wijnaldum {{sorteer|Foarryp|tussen de Foarryp}} en de Sexbierumervaart Terrein met drie terpen (op een na meest westelijke uit de terpenreeks van Wijnaldum)
nl 527508 Wijnaldum {{sorteer|Hoarnestreek 3 4|bij Hoarnestreek 3}} {{sorteer|Ropta State 4|Ropta State}}, tuinkoepel