nl 516522 Witmarsum {{sorteer|Pingjumerstraat 2 1|Pingjumerstraat 2}} {{sorteer|Zuivelfabriek 2|Zuivelfabriek "De Goede Verwachting"}}, directeurswoning
nl 516521 Witmarsum {{sorteer|Pingjumerstraat 2 2|bij Pingjumerstraat 2}} {{sorteer|Zuivelfabriek 1|Zuivelfabriek "De Goede Verwachting"}}, fabrieksgebouw