nl 46190 Zuidlaren Terrein met een grafheuvel
nl 510909 Zuidlaren Kerkbrink 44 {{sorteer|Hervormde pastorie|Voorm. hervormde pastorie}}
nl 46219 Zuidlaren ten noorden van de Oude Akkerweg Terrein met vijf grafheuvels
nl 510906 Zuidlaren Wilhelminalaan 4 {{sorteer|Berkenhof|De Berkenhof}}
nl 515200 Zuidlaren {{sorteer|Laarwoud 01 2|bij Het Laarwoud 1}} Laarwoud, parkaanleg
nl 510913 Zuidlaren {{sorteer|Millystraat 12|De Millystraat 12}} Café Boschhuis